2016-yilda Italiyadan keltirilgan asbob-uskunalar o‘rnatiladi

2016-yilda Italiyadan keltirilgan asbob-uskunalar o‘rnatiladi va katta bosim ostidagi suv bilan ishlov berish orqali sirpanmaydigan (g‘adir-budur yuzaga ega) qilib ishlab chiqarilgan granit bruschatka (ko‘chaga yotqiziladigan shakldor toshlar) ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yiladi.